• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
חדשות

ה-WHO ימליץ לאסור שימוש בסיגריות אלקטרוניות במבנים ציבוריים

המלצות הארגון, הרואה בסיגריות אלקטרוניות "חזית המאיימת על הבקרה על טבק", צפויות להופיע בדו"ח שיוצג בכנס במוסקבה באוקטובר 2014

ארגון הבריאות העולמי ימליץ לאסור שימוש בסיגריות אלקטרוניות במבנים ציבוריים; המלצות הארגון יופיעו בדו"ח שיוצג בכינוס של ה-WHO בנושא שימוש בטבק שיתקיים במוסקבה באוקטובר 2014.

על פי הדו"ח, הסיגריות האלקטרוניות מהוות "חזית המהווה איום לבקרה על שימוש בטבק". ראיות מצביעות על כך שהעשן שנושפים המעשנים מעלה את האחוז של רעלנים באוויר.

הדו"ח ממליץ על אימוץ המסקנות הבאות:
- מניעת שיווק סיגריות אלקטרוניות לאנשים שלא מעשנים ולצעירים.
- צמצום הסכנות הבריאותיות למשתמשים ולאלה שאינם משתמשים בסיגריות אלקטרוניות.
- איסור פרסום מיצגים בלתי מוכחים בנוגע ליתרונות בריאותיים של סיגריות אלקטרוניות.
- שימור על מנגנוני ההגנה והאכיפה מפני גופים מסחריים ושאר בעלי אינטרסים בתעשיית הטבק.

כותבי הדו"ח מציינים שדרושים מחקרים נוספים במספר תחומים הקשורים לשימוש בסיגריות אלקטרוניות, ובה בעת דרושות פעולות מיידיות המתייחסות לסכנות בריאותיות, במיוחד:
- פרסום: על גופים ממשלתיים להגביל פרסום וקידום מכירות של סיגריות אלקטרוניות, על מנת להבטיח שאלו לא מכוונים לצעירים ולא מעשנים.
- שימוש במבנים: יש לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לאסור שימוש בסיגריות אלקטרוניות במבני ציבור ובמקומות עבודה.

בנוסף, המלצות הדו"ח כוללות איסור גורף על שיווק של סיגריות אלקטרוניות בטעמי פירות, סוכריות ואלכוהול, זאת עד שיוכח שהם אינם מהווים גורם משיכה לילדים ומתבגרים. חשש נוסף הוא שצעירים שמתחילים לעשן סיגריות אלקטרוניות יעברו לצרוך סיגריות רגילות.

כמו כן, צוין בדו"ח כי לא נמצאו ראיות לכך שסיגריות אלקטרוניות מהוות גורם מסייע למעשני סיגריות רגילות לחדול מלעשן. יש להיצמד להמלצות ארגון הבריאות בנוגע לגמילה מעישון.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

נושאים קשורים:  חדשות,  ארגון הבריאות העולמי,  WHO,  טבק,  סיגריות אלקטרוניות,  מאבק בעישון
תגובות