• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
COPD

מינון סטרואידים נמוך עדיף בהתלקחות חריפה של מחלת ריאות חסימתית כרונית

מחקר מצא, כי שני שלישים מהחולים עם COPD המאושפזים בטיפול נמרץ מקבלים מינון גבוה של סטרואידים, שמביא לתוצאות פחות טובות

מחלת ריאות (צילום: אילוסטרציה)
מחלת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) היא סיבת המוות והנכות השלישית בארה"ב, שעלויות הטיפול בה מוערכות בכ-50 מיליארדן דולר בשנה. 60% מעלויות אלו נובעות מהתלקחויות חריפות של המחלה. שיעורי התמותה בחולי COPD עם התלקחות חריפה שמאושפזים בטיפול נמרץ גבוהים פי 10-15 לעומת חולים עם התלקחות שמאושפזים בבית חולים אך לא בטיפול נמרץ.

מחקרים הראו שבחולים אלו, שלא מאושפזים בטיפול נמרץ, מינונים נמוכים יותר של סטרואידים עדיפים, אולם לא נעשו מחקרים שבדקו מינון של סטרואידים בחולים המאושפזים בטיפול נמרץ. על אף המידע הקיים, ישנה נטייה בקרב רופאים לטפל בחולים שמאושפזים בטיפול נמרץ במינון גבוה פי 5-10 יחסית לחולים שמאושפזים לא בטיפול נמרץ.

מטרתו של מחקר עוקבה אפידמיולוגי זה היתה לבדוק את היעילות והבטיחות של מינון נמוך לעומת גבוה של סטרואידים בחולי COPD עם התלקחות חריפה שמאושפזים בטיפול נמרץ.

מעל 17,000 חולים, שאושפזו ב- 473 מרכזים רפואיים בין השנים 2003-2008 נכללו במחקר. שני שלישים מהחולים קיבלו מינון גבוה של סטרואידים (שווה ערך למעל 240 מ"ג/ ליום מתילפרדניזולון) ושליש קיבלו מינון נמוך (שווה ערך ל 240 מ"ג/ ליום מתילפרדניזולון או פחות).

החוקרים מצאו שמינון נמוך יותר של סטרואידים - מינון התחלתי בערך חציוני השווה ערך 96 מ"ג/ ליום מתילפרדניזולון - קשור בתוצאות קליניות טובות יותר. לאחר התאמת משתנים נצפתה הפחתה כמעט משמעותית סטטיסטית בשיעור התמותה (שיעור סיכוי של 0.85 [OR]; רווח בר סמך 95%; 0.71-1.01; P=0.06), הפחתה משמעותית באורך האישפוז בטיפול הנמרץ ובבית החולים, הפחתה משמעותית בעלויות בית החולים, הפחתה משמעותית במשך ההנשמה הפולשנית, הפחתה בצורך בטיפול באינסולין והפחתה בצורך בטיפול אנטי-פטרייתי.

החוקרים מסכמים, כי מצאו ששני שלישים מחולי ה-COPD עם התלקחות חריפה הדורשת אשפוז בטיפול נמרץ מטופלים במינון גבוה יותר של סטרואידים, שקשור בתוצאות פחות טובות. תוצאות אלו מצביעות על כך שיש לטפל בחולים אלו במינון נמוך יותר של סטרואידים. דרושים מחקרים קליניים על מנת לקבוע את המינון האופטימלי בחולים אלו.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Kiser T, AllHen RR, Valuck RJ, et al. Outcomes Associated with Corticosteroid Dosage in Critically Ill Patients with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2014:189(9):1052-1064.

נושאים קשורים:  COPD,  שיעורי תמותה,  טיפול נמרץ,  טרואידים,  מחלת ריאות כרונית חסימתית,  התלקחות,  מחקרים
תגובות