• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
עישון

סקר נרחב בבריטניה מאשר: שיעורי עישון גבוהים קשורים בעוני

נשים וגברים המתגוררים באזורים נחשלים בבריטניה היו בסבירות גבוהה פי שניים לעשן, יחסית לאלו המתגוררים באזורים אמידים יותר

25.03.2014, 13:11

ניתוח נתונים מהמשרד הלאומי לסטטיסטיקה בבריטניה מאשר, כי ישנו קשר חזק בין מצוקה כלכלית לעישון במממלכה. המחקר מצא, כי נשים וגברים שהתגוררו באזורי עוני ומחסור כלכלי היו בסבירות גבוהה פי 2 לעשן, יחסית למתגוררים באזורים מבוססים יותר כלכלית.

הניתוח התבסס על סקר בקרב משקי בית שנערך ב-2012. בריטניה חולקה לחמישונים בהתאם למעמד הכלכלי, ונמצא כי בחמישון העני ביותר, שכיחות העישון היתה 33% בקרב גברים ו-26% בקרב נשים. בחמישון העליון, שיעור העישון בקרב גברים היה 14% ו-10% בקרב נשים.

עוד נמצא, שבאזוריים עניים שכיחות העישון בקרב גברים מעל גיל 18 עלתה עם הגיל, הגיעה לשיא של 37% בגברים בני 35-44, ואז ירדה לשיעור של 14% בגברים מעל גיל 75. בקרב נשים, ירדה השכיחות משמעותית בגילאי 25-34, אך אז עלתה באופן קבוע עד לשיעור של 31% בגיל 45-54. לאחר מכן נצפתה שוב ירידה בשכיחות, לרמה של 12% מעל גיל 75.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

באזורים פחות עניים (אלו מעל החמישון השני), שכיחות העישון ירדה באופן קבוע עם העלייה בגיל. בקרב גברים, שכיחות העישון ירדה מ-23% בגילאי 18-24 ל-5% מעל גיל 75. נטייה דומה נצפתה בנשים, עם שכיחות של 15% בגילאי 18-24 וירידה ל-4% מעל גיל 75.

האנליזה הצביעה על כך שההבדלים הגדולים ביותר בשכיחות העישון בין האזורים המבוססים ביותר לאזורים הנחשלים ביותר היו בגילאי הביניים, עם 23% הבדל בשכיחות בין גברים ו-21% הבדל בשכיחות בין נשים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Wise J. UK survey confirms link between deprivation and smoking. BMJ. 2014;348:g2184.

נושאים קשורים:  עישון,  עוני,  הפסקת עישון,  אפליה,  מעמד כלכלי,  מחקרים
תגובות