• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אסטמה

Tiotropium יעיל לטיפול באסטמה בלתי מאוזנת

אצל מטופלים הסובלים מאסטמה לא מאוזנת שטופלו ב-tiotropium חל שיפור במדדי ספירומטריה ונראתה ירידה בסיכון להחמרות חריפות בהשוואה למטופלים שטופלו בפלסבו

11.10.2012, 06:14

חלק מהמטופלים הסובלים מאסטמה אינם מגיעים לאיזון בעזרת הטיפול המקובל (LABA (long acting beta agonist וגלוקוקורטיקואידים בשאיפה). Tiotropium הוא מרחיב סימפונות אנטי-כולינרגי ארוך טווח המאושר לטיפול ב-COPD, אך לא באסטמה. במחקר זה נבחנה השפעתו על מטופלים הסובלים מאסטמה שאינה מאוזנת בעזרת הטיפול המקובל.

אסטמה (אילוסטרציה)

אסטמה (אילוסטרציה)

המחקר הוא שילוב של שני מחקרים מקבילים, שכללו משתתפים בני 18–75 שסבלו מאסטמה במשך 5 שנים לפחות, אובחנו לפני גיל 40, עישנו 10 שנות קופסה לכל היותר בעבר ואינם מעשנים בהווה. כל המשתתפים טופלו בטיפול המקובל, היו בעלי FEV1.0 נמוך מ-80% מהערך הצפוי, ונמוך מ-70% מה-FVC לאחר 30 דקות מנטילת מרחיב סימפונות קצר טווח, וסבלו מהחמרה חריפה חמורה אחת לפחות (שדרשה טיפול סיסטמי בסטרואידים) בשנה החולפת. המשתתפים הוקצו אקראית לטיפול ב-tiotropium (שתי שאיפות, או 5mcg מידי בוקר), או בפלסבו, נוסף לטיפול שקיבלו קודם לכן.

נכללו 912 משתתפים – 409 בקבוצת tiotropium ו-405 בקבוצת הפלסבו. גילם הממוצע היה 51–54 שנים. לאחר 24 שבועות, נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בערכי FEV1.0 – הן בערכי השיא והן בערכי השפל. כמו כן, אצל 25% מהמשתתפים, פרק הזמן עד להופעת החמרה חריפה היה ארוך יותר ב-56 יום בקבוצת ה-tiotropium, והסיכון להחמרה חריפה חמורה היה נמוך יותר (HR 0.79, 95%CI 0.62-1.00, P=0.03). גם שיעור ההחמרות החריפות היה נמוך יותר בקבוצת ה-tiotropium (כלומר 0.53 לעומת 0.66 החמרות לשנת אדם, P=0.046). הבדלים אלו נראו עד שבוע 48.

אצל משתתפים שעברו ספירומטריה במשך 24 שעות, נמצא כי השיפור בערכי FEV נמשך לאורך כל שעות היממה. תופעות הלוואי היו דומות לאלו שדווח עליהן בעבר לגבי טיפול ב-tiotropium בקרב מטופלים הסובלים מ-COPD, והשכיחה שבהן הייתה יובש בפה.

החוקרים מסכמים כי עבור מטופלים הסובלים מאסטמה שאינה מאוזנת בעזרת הטיפול המקובל, הוספת טיפול ב-tiotropium הובילה לירידה בסיכון להחמרות חריפות ולשיפור במדדי ספירומטריה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Kerstjens et al.; Tiotropium in Asthma Poorly Controlled with Standard Combination Therapy, N Engl J Med. 2012 Sep 27;367(13):1198-207

נושאים קשורים:  אסטמה,  tiotropium,  מרחיבי סימפונות,  מחקרים
תגובות