• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אסטמה

אומליזומב עשוי לשפר את השליטה באסטמה

טיפול באומליזומב הוביל לשליטה על האסטמה בקרב חולי אסטמה מתונה עד חמורה

26.08.2012, 23:23

בקווים המנחים לטיפול באסטמה מודגשת חשיבות ההשגה של שליטה באסטמה והשימור שלה, אך רבים מחולי אסטמה מתונה עד חמורה אינם מצליחים להשיג שליטה מספקת.

מטרת אנליזת ביניים זו הייתה להעריך את ההשפעות לאורך זמן (שנתיים) של אומליזומב (זולאייר, נוברטיס) על שליטה באסטמה בקרב חולים שטופלו במתכונת של פרקטיקה קלינית מעשית. EXCELS הוא ניסוי קוהורט תצפיתי מתמשך של 5,000 מטופלי אומליזומב ו-2,500 חולים שלא טופלו באומליזומב, בני יותר מ-12 שנים, הסובלים מאסטמה מתונה עד חמורה. השליטה באסטמה נמדדה כל 6 חודשים תוך שימוש בשאלון השליטה באסטמה (ACT).

תתי-קבוצות של קוהורט האומליזומב כללו משתתפים שהחלו להשתמש באומליזומב בתחילת הניסוי (משתמשים חדשים, 549 משתתפים) וכאלה שטופלו באומליזומב יותר מ-7 ימים לפני תחילת הניסוי, (משתמשים קבועים, 4,421 משתתפים). לצורך ייחוס מוצגים גם נתונים של חולים שלא קיבלו אומליזומב לפני הגיוס לניסוי או בעת הגיוס לניסוי (נון-אומליזומב, 2,867 משתתפים).

מעל מחצית מהמשתמשים החדשים (54%), השיגו שיפור ב-ACT, שהיה עקבי עם ההבדל החשוב המינימלי (MID, מוגדר כשיפור של 3 נקודות או יותר) עד החודש השישי, וחלק יחסי זה גדל במהלך תקופת המעקב, והגיע ל-62% בחודש 24. תוצאות דומות נראו בקרב חולים שרובדו על פי אסטמה מתונה וחמורה. משתמשים קבועים של אומליזומב, שימרו את השליטה באסטמה במשך תקופת התצפית.

החוקרים הסיקו כי על פני תקופה של שנתיים, חולים שהתחילו טיפול באומליזומב חוו שיפורים קליניים רלבנטיים בשליטה על האסטמה, והשיפור במצבם נשמר לאורך תקופת מעקב של שנתיים. גם משתמשים קבועים באומליזומב שימרו את השליטה באסטמה במשך תקופת טיפול של שנתיים, תוך שיפור קל במצבם, בדומה לשיפור שנראה אצל מטופלים שלא השתמשו קודם באומליזומב.

מקור:

Longitudinal Changes in Asthma Control with Omalizumab: 2-Year Interim Data from the EXCELS Study: Eisner MD. et al., J Asthma. 2012 Aug;49(6):642-8.

נושאים קשורים:  אסטמה,  אומליזומב,  מחקרים
תגובות