• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
שחמת

בוסנטן יעיל ובטוח לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי פורטלי

במחקר זה נבחנו היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של בוסנטן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי פורטלי

04.07.2012, 13:40

יש נתונים מוגבלים לגבי טיפול בחולים הסובלים מיתר לחץ דם ריאתי פורטלי (PoPH), כיוון שחולים אלו בדרך כלל אינם נכללים בניסויים קליניים אקראיים של טיפולים ספציפיים ליתר לחץ דם ריאתי עורקי (PAH).

בניסוי זה נחקרו היעילות והבטיחות קצרות הטווח וארוכות הטווח של בוסנטן (טרקליר, פתיאון, ניאופרם ישראל) עבור חולים אלו, וכן הפרמקוקינטיקה של בוסנטן. 34 חולי PoPH שטופלו בבונסטן כקו ראשון (בין דצמבר 2002 ליולי 2009) עברו הערכה באופן רטרוספקטיבי. ההערכות כללו סיווג תפקודי על פי איגוד הלב של ניו-יורק (NYHA FC), בדיקות דם, המודינמיקה, מבחן מרחק הליכה של 6 דקות (MWD6) וסטטוס חופשי מאירועים. הפרמקוקינטיקה של בוסנטן של 5 חולים שסבלו משחמת דרגה B על פי צ'יילד-פו (C-P) הושוותה לזו של חולי PAH אידיופתית.

צילום עורקי הריאה בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CTPA). מקור: ויקיפדיה

צילום עורקי הריאה בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CTPA). מקור: ויקיפדיה

שיפור משמעותי מתחילת הניסוי נראה ב-NYHA FC, ב-6MWD ובהמודינמיקה, ושיפור זה נשמר בדרך כלל במהלך תקופת המעקב. אצל 9 חולי שחמת בדרגה B על פי C-Pינראה שיפור המודינמי גדול יותר באופן משמעותי אחרי 5 ± 2 חודשים. תקופת המעקב הממוצעת הייתה 43 ± 19 חודשים. 4 חולים נפטרו ואצל 7 חולים נראתה עלייה משמעותית ברמות אנזימי הכבד (שיעור שנתי של 5.5%). רמות הבוסנטן בפלסמה היו גבוהות יותר אצל חולי שחמת בדרגה B על פי C-P, לעומת הרמות אצל חולי PAH אידיופתי.

החוקרים הסיקו כי נתונים אלו מאשרים את התועלת של טיפול בבוסנטן עבור חולי PoPH. שיפור המודינמי היה בולט באופן מיוחד בקרב חולי שחמת חמורה יותר. פרופיל הבטיחות של בוסנטן היה דומה לזה שנראה בניסויים קודמים.

מקור:

Efficacy, safety, and pharmacokinetics of bosentan in portopulmonary hypertension: Savale L. et al., Eur Respir J. 2012 May 31. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  שחמת,  בוסנטן,  יתר לחץ דם ריאתי,  יתר לחץ דם ריאתי פורטלי,  מחקרים
תגובות