• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
תרומת איברים

מחקר: האם להשתיל ריאות של מעשנים?

במחקר שנערך בבריטניה נמצא כי השתלת ריאות של תורמים שעישנו כרוכה בשרידות נמוכה יותר בהשוואה להשתלה מתורם שלא עישן, אך בשרידות גבוהה יותר בהשוואה להימנעות מהשתלה

27.06.2012, 07:55

כאשר החלו לבצע השתלות ריאה, נהגו להשתמש רק בריאות של תורמים צעירים ללא כל גורמי סיכון (כגון עישון), שתפקודן היה קרוב למושלם. ככל שבוצעו יותר השתלות הפכו הקריטריונים לקבלת תרומת ריאה נוקשים פחות, בשל דרישה רבה לתרומת ריאה ותמותה משמעותית של מטופלים ברשימת ההמתנה.

עישון מוביל לשינויים ברקמת הריאה – שינויים בחדירות, חסימת דרכי אוויר, אבדן רקמה וסיכון מוגבר לסרטן. כל השינויים הפיכים, במידה חלקית, לאחר הפסקת העישון. במחקר זה נבחנה השפעת העישון של התורם על שרידות המושתל, וכן נבחנה היעילות של קבלת ריאה מתורם מעשן בהשוואה להישארות המטופל ברשימת ההמתנה. כלל השתלות הריאה (ריאה בלבד, ללא השתלת לב) שבוצעו בבריטניה בשנים 1999–2010 נבחנו לשם מחקר זה.

תמונת CT של הריאות (מקור: ויקיפדיה)

תמונת CT של הריאות (מקור: ויקיפדיה)

במהלך תקופת המחקר נרשמו 2,181 מטופלים ברשימת ההמתנה להשתלת ריאה, ובוצעו 1,295 השתלות (880 של שתי ריאות, 415 של ריאה אחת), שהתקבלו מ-1,221 תורמים. 510 מההשתלות (39%) היו של ריאה של תורם שעישן. לגבי 73 השתלות לא היה מידע זמין לגבי עישון או העדר עישון של התורם.

שרידותם של מטופלים שקיבלו ריאה של תורם מעשן הייתה נמוכה יותר – חציון משך השרידות היה 4.9 שנים (95%CI 4.4-5.5) בהשתלת ריאה של מעשן לעומת 6.5 שנים (95%CI 5.9-7.2) בהשתלה מתורם שלא עישן. הבדלים בשרידות נראו כבר 30 יום לאחר ההשתלה, ונותרו גם בהמשך. לאחר 3 שנים, הסיכון היחסי לתמותה בקרב מושתלים שקיבלו ריאה מתורם מעשן לעומת תורם שלא עישן היה 1.46 (95%CI 1.20-1.78). לאחר שהובאו בחשבון גורמים משפיעים נוספים (גיל המושתל, התאמה בסטטוס CMV, הבדלי גובה בין התורם למקבל, מין התורם ומשך האיסכמיה) לגבי 1,073 מההשתלות שבהן כלל המידע היה זמין, נמצא כי הסיכון היחסי בהשתלת ריאה מתורם שעישן לעומת תורם שלא עישן היה 1.44 (95%CI 1.15-1.79).

נתונים לגבי כמות העישון היו זמינים לגבי 90% מהתורמים המעשנים. 12% מהם עישנו מעל 20 סיגריות ביממה. השרידות לאחר תרומת ריאות מתורמים אלו הייתה הנמוכה ביותר.

הסיכון לתמותה בקרב מטופלים שעברו השתלה של ריאה מתורם שעישן היה נמוך במידה מובהקת מזה שנמצא בקרב מטופלים שנותרו ברשימת ההמתנה (HR 0.79, 95%CI 0.70-0.91).

החוקרים מסכמים כי בבריטניה, מקורן של כ-40% מהריאות הזמינות להשתלה הוא תורמים שעישנו. דחייה של איברים אלו תוביל להארכת משך ההמתנה להשתלה ולהגברת התחלואה והתמותה כתוצאה מכך, ולכן לדעתם אינה מומלצת. עם זאת יש ליידע את המושתלים לגבי הסיכון הכרוך בהשתלת ריאה מתורם מעשן. יש צורך במידע נוסף על מנת לאפיין את השפעת כמות העישון על הסיכון, ולבסס סף שמעליו יש להימנע מביצוע ההשתלה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Bonser et al.; Eff ect of donor smoking on survival after lung transplantation: a cohort study of a prospective registry, Lancet. 2012 May 28. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  תרומת איברים,  עישון,  השתלת ריאות,  מחקרים
תגובות