• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
sildenafil

Sildenafil citrate לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי – תוצאות מחקר ארוך טווח

במחקר SUPER נמצא כי sildenafil יעיל לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי במשך 12 שבועות. מחקר המשך פתוח זה כלל מעקב אחר מטופלים שהמשיכו בטיפול במשך 3 שנים. מצבם התפקודי של 60% מהמשתתפים נשמר או השתפר

06.02.2012, 22:41

יתר לחץ דם ריאתי (Pulmonary arterial hypertension – PAH) הוא מחלה פרוגרסיבית המובילה לשינויים המודינמיים בכלי הדם הריאתיים, ובסופו של דבר לאי-ספיקה של הלב הימני ולמוות. כיום מאושרות לטיפול בה תרופות משלוש קבוצות – prostacyclin analogs ,endothelin receptor antagonists ומעכבי האנזים PDE5. הטיפול אינו מוביל לריפוי, ולכן דרוש טיפול לטווח ארוך. בחלק מהמקרים יעילות הטיפול אינה נשמרת על פני זמן ממושך.

Sildenafil citrate הוא מעכב של האנזים PDE5. במחקר SUPER-1, מחקר מבוקר אקראית שנמשך 12 שבועות ובחן את השפעתם של מינונים שונים של התרופה (20, 40 ו-80 מ”ג, שלוש פעמים ביום), נמצא כי sildenafil יעיל בטיפול ביתר לחץ דם ריאתי. משתתפים שהשלימו את המחקר הוזמנו להשתתף במחקר המשך פתוח – מחקר SUPER-2.

מתוך 277 משתתפים במחקר המקורי, 259 השתתפו במחקר ההמשך ו-183 המשיכו בטיפול במשך 3 שנים. לכל משתתפי מחקר ההמשך הועלה המינון ל-80 מ"ג שלוש פעמים ביום (או המינון המקסימלי האפשרי אם מינון זה לא נסבל היטב). המחקר נמשך עד שהמטופל האחרון השלים 3 שנות מעקב. בתחילת המחקר היה sildenafil הטיפול הספציפי היחיד (מבין הטיפולים שהוזכרו לעיל) שקיבלו המשתתפים, אולם לאחר שנה טופלו 3% מהמשתתפים בטיפול נוסף, לאחר שנתיים עלה השיעור ל-10% ולאחר 3 שנים ל-18%.

לאחר 3 שנות טיפול, מרחק ההליכה במשך 6 דקות גדל אצל 127 משתתפים וירד אצל 49. 53 משתתפים נפטרו ו-48 הפסיקו את הטיפול או לא היו זמינים למעקב. הדירוג התפקודי על פי ה-WHO (דירוג דומה לדירוג NYHA, הנמצא בשימוש לגבי PAH) עלה אצל 81 משתתפים, נשמר אצל 86 משתתפים וירד אצל 15.

בניתוח השרידות נכללו 187 משתתפים ששרדו ו-53 משתתפים נוספים נפטרו. 37 משתתפים לא נכללו בניתוח הנתונים. שיעור השרידות לאחר 3 שנים היה 79%. בהנחה שכל המשתתפים שלא נכללו נפטרו, היה השיעור 68%.

שיעור השרידות היה גבוה יותר בקרב מטופלים שסבלו מ-PAH אידופטי (81%) מאשר בקרב אלו שסבלו מ-PAH עקב connective tissue diseaseי(72%). כמו כן נמצא שיעור שרידות גבוה יותר בקרב משתתפים שמרחק ההליכה במשך 6 דקות אצלם היה מעל 325 מטרים (84% לעומת 70% בקרב אלו שמרחק ההליכה שלהם היה נמוך יותר).

הטיפול נסבל היטב באופן כללי. תופעות הלוואי העיקריות היו כאבי ראש, דיספפסיה, שלשול וערפול ראייה. מרבית תופעות הלוואי היו קלות עד בינוניות בחומרתן, ותופעות לוואי חמורות דווחו אצל 153 משתתפים. תופעות לוואי חמורות שנמצאו קשורות לטיפול היו פרכוס, רגישות יתר, אורטיקריה ואנגיואדמה, GER, קטרקט וירידה בלחץ הדם. 39 משתתפים הפסיקו את הטיפול לפני תום המחקר בשל תופעות לוואי.

החוקרים מציינים כי קשה להשוות את שיעורי השרידות שנמצאו לאלה שנמצאו במחקרים אחרים לגבי טיפולים שונים, בשל הבדלים בניתוח הנתונים.

החוקרים מסכמים כי טיפול ארוך טווח ב-sildenafil היה יעיל ונסבל היטב באופן כללי כטיפול ביתר לחץ דם ריאתי במשך 3 שנים.

המחקר בוצע על-ידי חברת Pfizer

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Rubin et al.;Long-term treatment with sildenafil citrate in pulmonary arterial hypertension: the SUPER-2 study,Chest. 2011 Nov;140(5):1274-83

נושאים קשורים:  sildenafil,  יתר לחץ דם ריאתי,  מחקרים
תגובות