• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
סרטן ריאות

סרטן ריאות – מגמות בשיעור ההיארעות בארצות-הברית

בקרב גברים נמשכת מגמת הירידה בשיעור ההיארעות של סרטן ריאות. לאחר שנים של מגמת עלייה בשיעור ההיארעות, החלה מגמת ירידה גם בקרב נשים

20.09.2011, 07:02

סרטן ריאות הוא הסרטן הנפוץ ביותר בארצות-הברית, והוא גם גורם המוות השכיח ביותר שם. במחקר אפידמיולוגי שערכו חוקרים מה-CDC, נבחן שיעור ההיארעות של סרטן ריאות במדינות השונות בארצות-הברית, במקביל למגמות העישון באותן מדינות.

בקרב גברים נמצא כי מגמת הירידה בשיעור ההיארעות של סרטן הריאות נמשכת. בשנים 1999–2005 שיעור הירידה השנתי עמד על 1.4%, ובשנים 2005–2008 היה שיעור הירידה השנתי 2.9%. ב-33 מ-44 המדינות שבהן נבחנו המגמות נמצאה ירידה, וב-9 האחרות נרשמה יציבות. הירידה החדה ביותר נצפתה במערב ארצות-הברית (1999–2006 ירידה של 2.3%, 2006–2008 ירידה של 3.9%). רוב המדינות שבהן שיעור ההיארעות של סרטן הריאות הוא מהנמוכים בארצות-הברית נמצאות במערב המדינה, וגם שכיחות עישון נמוכה יותר נמצאה במדינות במערב. נמצא מתאם של 0.72 (p<0.001) בין שיעור ההיארעות של סרטן הריאות לבין שכיחות העישון חמש שנים קודם לבחינה. נמצא מתאם של 0.55- (p<0.001) בין שיעור ההיארעות של סרטן הריאות לבין יחסי הפסקת העישון חמש שנים קודם לבחינה.

בקרב נשים נמצא כי לאחר שנים שבהן היתה עלייה בשיעור ההיארעות של סרטן הריאות בארצות-הברית (בשנים 1999–2006 היה שיעור העלייה השנתי 0.5%), נרשמה בשנים 2006–2008 ירידה של 0.5%. במערב ארצות-הברית החלה הירידה בשיעור ההיארעות כמה שנים קודם, ומגמה זו התחזקה. בשנים 1999–2006 היה שיעור הירידה במדינות אלה 0.5%, ובשנים 2006–2008 היה שיעור הירידה 3.7%. שיעור ההיארעות של סרטן ריאות בקרב נשים התייצב במערב התיכון ונמצא עדיין בעלייה בצפון-מזרח ארצות-הברית (עלייה של 0.7% בשנה בשנים 1999–2008). בשש מהמדינות נמצאה ירידה בשיעור ההיארעות בשנים 1999–2008, ב-24 מדינות נרשמה יציבות וב-14 מדינות נרשמה עלייה קלה. קרוב למחצית מהמדינות שבהן שכיחות העישון בקרב נשים עלתה ויותר משליש מהמדינות שבהן שיעור ההיארעות של סרטן הריאות גדל הן בדרום. נמצא מתאם של 0.69  (p<0.0001) בין שיעור ההיארעות של סרטן הריאות לבין שכיחות העישון חמש שנים קודם לבחינה. נמצא מתאם של 0.33-  (p<0.001) בין שיעור ההיארעות של סרטן הריאות לבין יחסי הפסקת העישון חמש שנים קודם לבחינה.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

State-Specific Trends in Lung Cancer Incidence and Smoking - United States, 1999-2008: Henley S.J. et al., MMWR September 16, 2011 / 60(36);1243-1247

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  עישון,  היארעות סרטן,  מחקרים
תגובות