• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחלות לב

שיעורי תמותה בקרב הניצולים באסון התאומים

ניצולים שרמת החשיפה שלהם לאזור ההרס הייתה גבוהה היו בסיכון כפול לתמותה ממחלות-לב בהשוואה לכאלה שהחשיפה שלהם הייתה נמוכה

08.09.2011, 10:04

חוקרים מניו-יורק ערכו מחקר קוהורט תצפיתי ובו בחנו את שיעורי התמותה בניו-יורק בשנים 2003–2009 בקרב כוחות החילוץ והשיקום, כולל מתנדבים, שלקחו חלק בפעילות באזור מגדל התאומים בעקבות מתקפת הטרור על מרכז הסחר העולמי ב-11 בספטמבר 2001 ובקרב אנשים שלא לקחו חלק בפעילות זו.

בקרב אנשים שנחשפו לאזור מגדל התאומים, אך לא נטלו חלק בפעילות החילוץ והשיקום נמצא קשר בין רמת החשיפה לבין תמותה. בהשוואה לקבוצה שהחשיפה שלה הייתה נמוכה, היה יחס הסיכון של הקבוצה שהחשיפה שלה הייתה בינונית 1.22 (רווח בר-סמך של 95% 1.01 – 1.48), ושל הקבוצה שהחשיפה שלה הייתה גבוהה 1.56 (רווח בר-סמך של 95% 1.15 – 2.12). לחשיפה הייתה השפעה חזקה במיוחד על הסיכון לתמותה ממחלות-לב. יחס הסיכון של הקבוצה שהחשיפה שלה הייתה גבוהה, בהשוואה לקבוצה שהחשיפה שלה הייתה נמוכה, היה 2.06 (רווח בר-סמך של 95% 1.10 – 3.86).

בקרב כוחות החילוץ וההצלה, הייתה התמותה מסיבה כלשהי נמוכה מזו שבקבוצת הביקורת (ייתכן ועקב ההסטה לאוכלוסייה בריאה וחזקה יותר). לא נמצא קשר משמעותי בין רמת החשיפה לבין תמותה. לא נמצאה עלייה בשיעור התמותה ממחלות-לב, ממחלות של מערכת הנשימה או מסרטן של מערכת הדם.

ערכה: ד"ר דורית שנון
מקור:

Mortality among survivors of the Sept 11, 2001, World Trade Center disaster: results from the World Trade Center Health Registry cohort: Jordan H.T. et al., The Lancet, Volume 378, Issue 9794, Pages 879 - 887, 3 September 2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)60966-5

נושאים קשורים:  מחלות לב,  אסון התאומים,  האחד-עשר בספטמבר,  כוחות חילוץ והצלה,  מחקרים
תגובות