• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אלרגיה

היצרות סמפונות משפיעה על "עיצוב מחדש" של דרכי האוויר ללא קשר לדלקת

המחקר בחן את ההשפעה של התכווצות הסימפונות על שינוי מבני בדרכי האוויר באסטמה

30.08.2011, 13:38

אסטמה מאופיינת באופן פתולוגי על-ידי שינויים מבניים בדרכי האוויר, המוגדרים כ"עיצוב מחדש" של דרכי האוויר. שינויים אלו קשורים להשלכות קליניות ארוכות טווח גרועות ויוחסו לדלקת אאוזינופילית.

יחד עם זאת, ניסיונות במבחנה מצביעים על כך שהכוחות הקומפרסיביים המכניים העולים במהלך היצרות סמפונות (ברונכוקונסטריקציה) עשויים לזרז "עיצוב מחדש" ללא תלות בדלקת. החוקרים ניסו להעריך את ההשפעה של ברונכוקונסטריקציה חוזרת שיוצרה באופן ניסויי, על שינויים מבניים בדרכי האוויר בחולים עם אסטמה.

החוקרים גייסו באופן אקראי 48 חולים עם אסטמה לאחד מתוך 4 פרוטוקולים תגרי-אינהלציה שביניהם סדרות של 3 תגרים עם סוג אחד של תרופה באינהלציה שניתנה במרווחים של 48 שעות. שני התגרים האקטיביים כללו אלרגן קרדית אבק (הגורם להיצרות סמפונות ולדלקת אאוזינופילית) או מטאכולין (הגורם להיצרות ללא דלקת אאוזינופילית); 2 תגרי הביקורת (שאף אחד מהם לא גורם להיצרות סמפונות) הכילו סליין בלבד או אלבוטרול שלאחריו מטאכולין (כדי לבקר את ההשפעות שאינן מצרות סמפונות של מטאכולין). דגימות ביופסיה ברונכיאליות ניטלו לפני השלמת התגרים  ו-4 ימים לאחר מכן.

אלרגן ומטאכולין זירזו באופן מיידי רמות דומות של היצרות סמפונות. דלקת אאוזינופילית של דרכי האוויר התגברה רק בקבוצת האלרגן, בעוד שהן בקבוצת האלרגן והן בקבוצת המטאכולין נמצא "עיצוב מחדש" משמעותי של דרכי האוויר, שלא נראה בשתי קבוצות הביקורת. עובי טבעת הקולגן הסב-אפיתליאלית עלה בערך חציוני של 2.17 מיקרומטר בקבוצת האלרגן (interquartile range [IQR], 0.70 to 3.67) וב- 1.94 מיקרומטר בקבוצת המטאכולין (IQR, 0.37 to 3.24) (P<0.001 for the comparison of the two challenge groups with the two control groups) צביעת PASי(periodic acid-Schiff staining) של אפיתליום (בלוטות ריר) עלתה אף היא בערך חציוני של 2.17 נקודות אחוז בקבוצת האלרגן (IQR, 1.03 to 4.77) וב- 2.13 נקודות אחוז בקבוצת המטאכולין (IQR, 1.14 to 7.96) (P=0.003 for the comparison with controls). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת האלרגן לקבוצת המטאכולין.

החוקרים הסיקו כי היצרות סמפונות ללא דלקת מזרזת "עיצוב מחדש" של דרכי האוויר בחולים עם אסטמה. ממצאים אלו עשויים לשמש כהצעות פוטנציאליות לטיפול.

מקור:

Effect of bronchoconstriction on airway remodeling in asthma: Grainge CL. et al., The New England Journal of Medicine,  2011 May 26;364(21):2006-15.

נושאים קשורים:  אלרגיה,  אסטמה,  היצרות סימפונות,  מחקרים
תגובות