• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
סרטן ריאות

כלבים מסוגלים לזהות סרטן ריאות

על-סמך הרחה של דוגמאות נשיפה, זיהו הכלבים סרטן ריאות ברגישות של 71% ובספציפיות של 93%. הזיהוי היה בלתי-תלוי במחלת ריאות חסימתית כרונית, בעישון או בארומות שקשורות במזון

21.08.2011, 15:28

הפרוגנוזה של חולים עם סרטן ריאות תלויה בשלב שבו מאובחנת המחלה. בדיקות שמבוססות על בחינת דוגמאות נשיפה עשויות להיות מועילות כבדיקות סקר. במחקר, שנערך בגרמניה, בחנו את יכולתם של כלבים לזהות סרטן ריאות על-סמך הרחה של דוגמאות נשיפה.

תחילה אימנו את הכלבים אימון קצר לרחרח דוגמאות מאנשים בריאים ודוגמאות מחולי סרטן ריאות ולזהות אותן כשונות. לאחר שאומנו, קיבלו הכלבים לבחינה דוגמאות נשיפה מאנשים שדוגמאות נשיפה שלהם לא נכללו באימון. הניסוי כלל דוגמאות נשיפה מ-220 מתנדבים.

בין המתנדבים היו אנשים בריאים, אנשים שאובחנו עם סרטן ריאות ואנשים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית. סרטן ריאות זוהה על-ידי הכלבים ברגישות של 71% ובספציפיות של 93%. הזיהוי היה בלתי-תלוי במחלת ריאות חסימתית כרונית, בעישון או בארומות שקשורות במזון.

מניחים שיש בדוגמאות של חולי סרטן ריאות חומרים נדיפים אורגניים שאותם, או את הצרוף הייחודי שלהם, מזהים הכלבים.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Canine scent detection in the diagnosis of lung cancer: Revisiting a puzzling phenomenon: Ehmann R. et al., Published online before print August 18, 2011, doi: 10.1183/​09031936.00051711 ERJ August 18, 2011 erj00517-2011

נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  בדיקות סקר,  זיהוי סרטן על-ידי כלבים,  מחקרים
תגובות