• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
סרטן ריאות

שונות ב- CYP2A6 וב-CHRNA5-A3-B4 קשורה עם סיכון לסרטן ריאות

מעשנים שבחומר הגנטי שלהם שתי השונויות צרכו יותר סיגריות, פיתחו תלות גבוהה יותר בניקוטין והיו בסיכון גבוה יותר לסרטן ריאות (יחס צולב 2.03). אלה מביניהם שעישנו פחות מעשרים סיגריות ביום היו בסיכון גבוה במיוחד לסרטן ריאות (יחס צולב 3.03)

21.08.2011, 15:15

במחקרים קודמים נמצא ששונות גנטית בגן CYP2A6 שמקודד לאנזים שמעורב במטבוליזם של ניקוטין, ושונות גנטית בצבר הגנים הניקוטיני HRNA5-CHRNA3-CHRNB4) HRNA5-A3-B4) קשורה, באופן בלתי-תלוי, בסיכון לסרטן ריאות. במחקר הנוכחי, שנערך בטורונטו, נבחן הקשר בין הגנוטיפ בגן CYP2A6 וב-CHRNA5-A3-B4 לבין צריכת סיגריות, תלות בניקוטין וסיכון לסרטן ריאות בקרב מעשנים. פולימורפיזם בשני אזורים אלה נבדק בקרב 417 חולי סרטן ריאות ו-443 אנשים בריאים, כולם מעשנים בהווה או מעשנים לשעבר, ממוצא אירופי.

שונות ב- CYP2A6 וב-CHRNA5-A3-B4 היתה קשורה קשר בלתי-תלוי ואדיטיבי עם צריכת מוגברת של סיגריות, תלות בניקוטין וסיכון לסרטן ריאות. נראה ש-CYP2A6 קשור יותר להתנהגויות עישון ו- CHRNA5-A3-B4קשור יותר לסיכון לסרטן ריאות. צריכת הסיגריות והתלות בניקוטין היו הגבוהות ביותר בקרב אלה שהיו בעלי שונות "סיכון גבוה" בשני האזורים. הקבוצה עם הצרוף הגנוטיפי הזה היתה גם בסיכון הגבוה ביותר לסרטן ריאות, עם יחס צולב 2.03 (רווח בר-סמך של 95% 1.21 – 3.40). אלה מבין האנשים בקבוצה זו שעישנו פחות מעשרים סיגריות ביום היו בסיכון גבוה במיוחד לסרטן ריאות, עם יחס צולב 3.03 (רווח בר-סמך של 95% 1.38 – 6.66).

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Relationship Between CYP2A6 and CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4 Variation and Smoking Behaviors and Lung CanceRisk: Wassenaar C.A. et al.,JNCI J Natl Cancer Inst (2011) doi: 10.1093/jnci/djr237 First published online: July 11, 2011


נושאים קשורים:  סרטן ריאות,  עישון,  ניקוטין,  סיכון לסרטן,  מחקרים
תגובות