• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
תסחיף ריאתי

האם יש קשר בין שעות ישיבה ארוכות לבין הסיכון ללקות בתסחיף ריאתי?

חוסר פעילות גופנית ותסחיף ריאתי אידיופתי בנשים: מחקר פרוספקטיבי

18.07.2011, 13:41

במחקר הפרוספקטיבי השתתפו 65,950 אחיות שהשלימו שאלון דו-שנתי בין השנים 1990 ל-2008. התופעה העיקרית שנבחנה היתה תסחיף ריאיתי אדיופתי כפי שאושר באמצעות נתונים קליניים מתועדים.

מודלים רב-משתנים של קוקס לסיכונים יחסיים שהותאמו עבור גיל, מדד מסת הגוף (BMI) , צריכת אנרגיה, עישון, שנות חפיסה, גזע/מוצא, רמת ההשכלה של בן הזוג, מס' הלידות, סיום המחזור החודשי, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים, וורפארין, תוספי ויטמינים, יתר לחץ דם, מחלת לב כלילית, מחלה ראומטולוגית וסגנון תזונתי. החשיפה הראשית היתה חוסר פעילות גופנית, שנמדדה כשעות ישיבה במשך כל יום. החשיפה המשנית הייתה פעילות גופנית, שנמדדה באקוויולנטים מטבולים ליום.

במהלך 18 שנות המחקר, נמצאו 268 מקרים של תסחיף ריאתי אידיופתי מקרי. נמצא קשר בין משך זמן הישיבה והסיכון לתסחיף ריאתי אידיופתי. (41/104 720 v 16/14 565 cases in most inactive v least inactive in combined data; P<0.001 for trend).

הסיכון לתסחיף ריאתי אידיופתי היה יותר מכפול בנשים שבילו את רוב הזמן בישיבה בהשוואה לאלו שבילו את הזמן המועט ביותר בישיבה (multivariable hazard ratio 2.34, 95% confidence interval 1.30 to 4.20). לא נמצא קשר בין פעילות גופנית ותסחיף ריאתי (P=0.53 for trend).

החוקרים הסיקו כי חוסר פעילות גופנית קשור עם תסחיף ריאתי מקרי בנשים. התערבויות שעשויות להפחית את משך זמן הישיבה עשויות להפחית את הסיכון לתסחיף ריאתי.

מקור:

Physical inactivity and idiopathic pulmonary embolism in women: prospective study: Kabrhel C. et al., BMJ. 2011 Jul 4; 343:d3867. doi: 10.1136/bmj.d3867.

נושאים קשורים:  תסחיף ריאתי,  מחקר פרוספקטיבי,  ישיבה ממושכת,  חוסר פעילות גופנית,  פעילות גופנית,  מחקרים
תגובות