• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחלת ריאות חסימתית כרונית

COPD: שילוב של מרחיבי סמפונות שמנגנוני פעולתם שונים יעיל יותר משימוש בתכשיר יחיד

טיפול בחולי COPD באינדאקטרול ובטיוטרופיום במקביל, יעיל יותר בהרחבת סמפונות בהשוואה לטיוטרופיום בלבד

14.05.2011, 11:46

לפי הקווים המנחים כיום, מומלץ לטפל במרחיב סמפונות אחד או יותר בחולים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מתונה או חמורה. מחברי המאמר חקרו את הגישה של הרחבת סמפונות דואלית תוך שימוש במינון חד-יומי באינדאקטרול (אונברז בריזהלר, נוברטיס), אגוניסט של בטא-2 שפעילותו ממושכת, ובאנטאגוניסט מוסקריני, טיוטרופיום, שפעילות ממושכת, בהשוואה לטיפול בטיוטרופיום בלבד.

בשני ניסויים כפולי סמיות ובעלי תכנון זהה שנמשכו 12 שבועות, חולי COPD מתונה עד חמורה חולקו באקראי לקבלת לאינדאקטרול 150 מק"ג פעם ביום או לאינבו מזווג. כל החולים קיבלו באותו זמן טיוטרופיום 18 מק"ג, באופן פתוח, פעם ביום. המדד העיקרי היה השטח המתוקנן מתחת לעקומה של נפח נשיפה מאומצת בשנייה הראשונה (FEV1), מ-5 דקות עד 8 שעות לאחר המנה בשבוע ה-12. המדד המשני היה FEV1,י24 שעות אחרי מנה (רמת שפל) בשבוע ה-12. קיבולת השאיפה במנוחה (IC) נמדדה בתת-קבוצה.

1,134 ו-1,142 חולים השתתפו בניסויים 1 ו-2; 94% מהמשתתפים בכל מחקר השלימו את הניסוי. בהשוואה לטיפול יחיד, טיפול במקביל הגדיל את FEV1 (שטח מתחת לעקומה – ב-130 ו-120 מ"ל, ברמות שפל – ב-80 ו-70 מ"ל; הכול P<0.001) ואת IC ברמות שפל (ב-130 ו-100 מ"ל, P<0.01).

שיעול היה נפוץ יותר בעת שימוש באינדאקטרול+טיוטרופיום (10% ו-9%) בהשוואה לשימוש בטיוטרופיום בלבד (4% ו-4%). ברוב המקרים (90%~) השיעול היה קל. תופעות לוואי אחרות היו דומות בקבוצות הטיפול.

החוקרים הסיקו כי בהשוואה לטיפול יחיד בטיוטרופיום, טיפול באינדאקטרול+טיוטרופיום, היה יעיל יותר בהרחבת הסמפונות ובהפחתה של הדפלציה הריאתית (כפי שהשתקפה על ידי עלייה ב-IC במנוחה). תופעות הלוואי היו דומות בין הטיפולים, למעט שיעול קל שהיה נפוץ יותר בעת נטילת אינדאקטרול+טיוטרופיום. תוצאות אלו מחזקות את ההמלצות לטפל ב-COPD באמצעות שילוב של מרחיבי סמפונות בעלי מנגנוני פעולה שונים.

מקור:

Concurrent use of indacaterol plus tiotropium in patients with COPD provides superior bronchodilation compared with tiotropium alone: a randomised, double-blind comparison: Mahler DA. et al., Thorax. 2012 Apr 27. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  אינדאקטרול,  טיוטרופיום,  מרחיב סמפונות,  מחקרים
תגובות