• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
חדשות

איגוד רופאי המשפחה מברך על התוכנית הלאומית לצמצום העישון בישראל

יו"ר איגוד רופאי המשפחה, פרופסור שלמה וינקר: "התוכנית היא צעד חשוב במכלול הפעולות לשמירה על בריאות הציבור"

יושב-ראש איגוד רופאי המשפחה, פרופסור שלמה וינקר, בירך היום (יום ב') על האישור שנתנה הממשלה לתוכנית הלאומית לצמצום ממדי העישון ונזקיו בישראל. בהודעה שפרסם האיגוד נאמר כי הוא פועל שנים רבות להעלאת המודעות לנזקי העישון בקרב הציבור הרחב, כחלק מפעילותו לקידום הרפואה המונעת.

ממחקרים שנערכו על ידי רופאי משפחה חברי האיגוד נמצא כי כ-40% מהתחלואה המשמעותית בישראל היא כתוצאה מהרגלים שונים שהבולט בהם הוא העישון. בישראל מעשנים כ-23% מהאוכלוסייה הבוגרת.

חבר איגוד רופאי המשפחה, ד"ר יוסי עזורי אמר: "מהספרות ידוע כי העלאת מסים על טבק מפחיתה התחלות עישון ומגבירה את הרצון לגמילה. עישון סביל מזיק. כשמדובר בעישון במקום סגור, הסיכון עולה עוד יותר. היום מדברים גם על 'עישון יד שלישית', והכוונה היא שבמקום שעישנו בו קודם לכן - אפילו לפני זמן רב - ונותר ריח של עשן - עולה הסיכון לתחלואה".

יו"ר איגוד רופאי המשפחה, פרופסור וינקר אמר כי אישור התוכנית הלאומית לצמצום ממדי העישון ונזקיו בישראל הוא "צעד חשוב למען בריאות הציבור. יש לפעול במרץ לאכיפת ההגבלות על המעשנים, ובכך להצטרף לשורה של מדינות מתקדמות בעולם שחרטו על דגלן את הורדת שיעור המעשנים בקרב הציבור, וכפועל יוצא מכך - תצטמצם התחלואה והתמותה הנגרמים כתוצאה מעישון ומעישון סביל".

נושאים קשורים:  חדשות,  עישון,  איגוד רופאי המשפחה,  פרופסור שלמה וינקר
תגובות